Muzeum Budownictwa Ludowego

Muzeum Budownictwa Ludowego SanokMuzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największy w Polsce, a drugi w Europie tego typu obiekt. Na ponad 38 ha zróżnicowanej powierzchni zgromadzono około 180 przykładów różnorodnych budynków z okresów historycznych dziejów Polski i szeroko pojętego Zakarpacia. Nigdzie indziej w Polsce nie zobaczą Państwo tylu, unikatowych na skalę światową przykładów nie tylko sztuki ludowej, ale i fragmentów codziennego życia minionej przeszłości.

Muzeum w Sanoku powstało już w latach 60., i na malowniczych terenach stoków Białej Góry i brzegów Sanu, od tego czasu systematycznie poszerzano dostępne dla zwiedzających ekspozycję. Dzięki zaangażowaniu i pasji pracowników MBL starano się wkomponować poszczególne budynki tak, aby ich położenie nie tylko odpowiadało prawdzie historycznej, ale było przyjemne dla oka.

Ogromna powierzchnia skansenu umożliwiła zadbanie nie tylko o budynki, ale także o całe obejście gospodarstw i otaczającej go przyrody. W Muzeum Budownictwa Ludowego można podziwiać zadbane sady, pasieki oraz ogrody, w których spotkają Państwo tylko rodzime, polskie kwiaty i rośliny. Z uwagi na las, będący częścią składową skansenu, między budynkami można spotkać pasące się sarny, zające, bażanty oraz przemykające po drzewach wiewiórki.

Budownictwo ludowe prezentowane w skansenie jest związane z czterema grupami etnicznymi zamieszkującymi przed II Wojna Światową tereny dzisiejszego województwa podkarpackiego. MBL podzielony jest wyraźnie na cztery sektory: Bojków i Łemków stanowiących ludność ruską oraz Pogórzan i Dolinian należących do grupy Słowian Zachodnich.

Muzeum ludowe w Sanoku starało się zaprezentować zwiedzającym szeroką gamę budynków, odzwierciedlających w pełni złożoność życia wiejskiego, dlatego też w obrębie MBL znajdują się nie tylko budynki mieszkalne, takie jak chaty wiejskie, plebania czy dwór ziemiański, ale również użyteczne oraz sakralne. Warto zauważyć, że budynki sakralne stanowią reprezentacje kilku różnych religii koegzystujących wspólnie na tych terenach przed laty. Z tego też powodu możemy zwiedzić zarówno kościół rzymsko-katolicki, jak i łemkowskie oraz bojkowskie cerkwie, a także żydowską synagogę.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku otwarte jest przez cały rok, co sprawia, iż zwiedzający mają niepowtarzalna szansę oglądania sztuki i budownictwa ludowego w zmieniającej się szacie przyrodniczej. Zarówno wiosna wypełniająca przydomowe ogródki bzami i jaśminami, lato, z polami obsianymi zbożem oraz jesień, która maluje zalesione stoki białej góry w kolorowe barwy są warte zobaczenia i uwiecznienia w pamięci.